13cm/5" Shiny

Shiny Hjerter 25cm/10"

33cm/13" Shiny

33cm/13" Shiny med Trykk

48cm/19" Shiny